One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Tumi katse e meharo

E ngotswe qalong ka Xitsonga

E tsheheditswe ke
Sharp Shoot

Tomi o phela ka makumane ao a a fumang lelapeng la ka Manala. Ha ba lelapa ba ya phomolong, naa Tomi tla phela ka eng?

  • E ngotswe ke Dr M.D. Ndove
  • E tshwantshitswe ke Adri le Roux
  • E entswe ke Jeanne Fleming
  • E hlophisitswe ke Alison Ziki