One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Tommy, Katse e e megagaru

E simolotswe go kwalwa ka Xitsonga

E tshegeditswe ke
Sharp Shoot

Tommy e phela ka manathwana a dijo a e a fitlhelang go tswa kwa lelapeng la ga Manala. Fa lelapa la ga Manala le ya maikhutsong. Tommy o tla phela jang?

  • E kwadilwe ke Dr M.D. Ndove
  • Ditshwantsho di dirilwe ke Adri le Roux
  • E rulagantswe ke Jeanne Fleming
  • E tlhotlhilwe ke Alison Ziki