One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Tommy Katse ya Sejato

E kgwadilwe la mathomo ka Xitsonga

E thekgilwe ke
Sharp Shoot

Tommy o phela ka dijo tša marathana tšeo a di hwetšago go tšwa lapeng la ga Manala. Ge ba gaManala ba eya maikhutšong, na Tommy o tla phela bjang?

  • E ngwadilwe ke Dr M.D. Ndove
  • Diswantšho di dirilwe ke Adri le Roux
  • E rulagantšwe ke Jeanne Fleming
  • E hlophišitšwe ke Alison Ziki