One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Ditweba tse Pedi tsa Ditlokotsebe

E ngotswe qalong ka Siswati

E tsheheditswe ke
Abantwana Publishing

Ditwebanyana tse pedi di dula di le mathateng. Naa di tla etsa eng jwale?

  • E ngotswe ke Thembekile Felicia Malibe
  • E tshwantshitswe ke Gerda Smit
  • E entswe ke Jennifer Jacobs
  • E hlophisitswe ke Jocelyn Newmarch