One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Dipeba tse pedi tse di sa utlweng

E simolotswe go kwalwa ka Siswati

E tshegeditswe ke
Abantwana Publishing

Magotlo a mabedi ga a rate sepe kwa ntle ga go tsena mo kotsing. A tlile go dira eng morago?

  • E kwadilwe ke Thembekile Felicia Malibe
  • Ditshwantsho di dirilwe ke Gerda Smit
  • E rulagantswe ke Jennifer Jacobs
  • E tlhotlhilwe ke Jocelyn Newmarch