One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Phoofolo e ntle ka ho fetisisa

E ngotswe qalong ka Tshivenda

E tsheheditswe ke
Limpopo Faces

Pitsi ha e lebale e le ntle ho feta diphoofolo. Naa ho etsahala eng ha lempetje le kenela Tlhodisano ya Mmabotle?

  • E ngotswe ke Hulisani Olga Tshisevhe
  • E tshwantshitswe ke Imile Wepener
  • E entswe ke Louisa Pieters
  • E hlophisitswe ke Jocelyn Newmarch