One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Phologolo e ntlentle go gaisa

E simolotswe go kwalwa ka Tshivenda

E tshegeditswe ke
Limpopo Faces

Pitse e nagana gore ke e ntle go gaisa diphologolo tsotlhe. Fela go tla diragala eng fa leobu le tsena mo kgaisanong e kgolo ya bontle ba diphologolo?

  • E kwadilwe ke Hulisani Olga Tshisevhe
  • Ditshwantsho di dirilwe ke Imile Wepener
  • E rulagantswe ke Louisa Pieters
  • E tlhotlhilwe ke Jocelyn Newmarch