One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Phoofolo e Botse go di Phala ka Moka

E kgwadilwe la mathomo ka Tshivenda

E thekgilwe ke
Limpopo Faces

Pitsi e gopola gore ke yona e botse go feta diphoofolo ka moka. Fela go tla diregang ge Leobu le tsenela phadišano ya bommasebotsana bja diphoofolo?

  • E ngwadilwe ke Hulisani Olga Tshisevhe
  • Diswantšho di dirilwe ke Imile Wepener
  • E rulagantšwe ke Louisa Pieters
  • E hlophišitšwe ke Jocelyn Newmarch