One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Mbovane elambileyo

Ekuqaleni ibibhalwe kwiTshivenda

Ixhaswe ngu
Limpopo Faces

Usapho lukamama Mbovane lulambile. Uza kukufumana phi bethu ukutya kokunika abantwana bakhe abalambileyo?

  • Ibhalwe nguMatamba Azwifaneli Sellinah
  • Umzekeliso nguSinomonde Ngwane
  • Uyilo nguVivienne Preston
  • Ihlelwe nguAlison Ziki