One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Intuthwane Elambile

Ibhalwe okokuqala nguTshivenda

Isekelwa yi/ngu
Limpopo Faces

Umndeni kaMama uNtuthwane ulambile. Yikuphi lapho engathola khona ukudla kokusuthisa umndeni wakhe?

  • Ibhalwe nguMatamba Azwifaneli Sellinah
  • Umdwebi nguSinomonde Ngwane
  • Umklami nguVivienne Preston
  • Ihlelwe nguAlison Ziki