One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Ntja o meharo

E ngotswe qalong ka Siswati

E tsheheditswe ke
Abantwana Publishing

Ntja o rata motswalle wa hae Katse, empa o rata ho ja ka ho fetisisa! Naa Ntja o tla mamella motswalle enwa ya meharo nako e kae, pele ho etsahala ho hong?

  • E ngotswe ke Nokuthula Ndlovu
  • E tshwantshitswe ke Cclaire Ingram
  • E entswe ke Karma Bosman and Riaan Coetzee
  • E hlophisitswe ke Katherine Hofmeyr