One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Ntšwa e e megagaru

E simolotswe go kwalwa ka Siswati

E tshegeditswe ke
Abantwana Publishing

Ntšwa e rata tsala ya yona Katse, fela e rata go ja thata. Katse e tla itshokela tsala ya gagwe e e megagaru go fi tlha leng pele sengwe se se phoso se diragala?

  • E kwadilwe ke Nokuthula Ndlovu
  • Ditshwantsho di dirilwe ke Cclaire Ingram
  • E rulagantswe ke Karma Bosman and Riaan Coetzee
  • E tlhotlhilwe ke Katherine Hofmeyr