One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Letšatši la Nomsa la Mathomo

E kgwadilwe la mathomo ka Tshivenda

E thekgilwe ke
Limpopo Faces

Nomsa o thabile kudu ka letšatši la gagwe la mathomo sekolong. Fela o ithuta thuto ya mathomo ka mokgwa wa go se tlwaelege ge a kopana le Norman.

  • E ngwadilwe ke Nomsa Tshililo
  • Diswantšho di dirilwe ke Aimee Ayres
  • E rulagantšwe ke Tshebetso Ditabo
  • E hlophišitšwe ke Fiona Wallace