One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Ingonyama nengulube

Ekuqaleni ibibhalwe kwiisiZulu

Ixhaswe ngu
Indwa Publishers

Ihagu yehlathi (inxakhwe) isindisa ingonyama emgibeni, kodwa ingonyama engenambulelo suke yafuna ukuyitya ihagu yehlathi. Ngethamsanqa ibuzi elihlakaniphileyo libe necebo, laza layisindisa kwangoko ihagu yehlathi!

  • Ibhalwe nguHlengiwe Ngcongo
  • Umzekeliso nguJoseph Somwe
  • Uyilo nguCaitlin Sloane
  • Ihlelwe nguAlison Ziki