One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Ndau na Nguluvheḓaka

Muṅwali wa mathomo ndi isiZulu

Yo tikedzwa nga
Indwa Publishers

Nguluvheḓaka yo lamukisa Ndau kha gwekwe fhedzi Ndau i vho ṱoḓou zhota Nguluvheḓaka. Mashudu mavhuya, Muvhuḓa wa vhamba maano a u lamukisa Nguluvheḓaka.

  • Muṅwali ndi Hlengiwe Ngcongo
  • Yo olwa nga Joseph Somwe
  • Yo dzudzanywa nga Caitlin Sloane
  • Yo ṱolwa nga Alison Ziki