One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Tau le Kolobemoru

E ngotswe qalong ka isiZulu

E tsheheditswe ke
Indwa Publishers

Kolobe-muru e thusa Tau ho tswa lerabeng, empa Tau e hlokang teboho ke eo e batla ho ja kolobe-moru. Ka lehlohonolo Mmutlanyana o na le leano mme o thusa kolobe-moru.

  • E ngotswe ke Hlengiwe Ngcongo
  • E tshwantshitswe ke Joseph Somwe
  • E entswe ke Caitlin Sloane
  • E hlophisitswe ke Alison Ziki