One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Tau le Kolobe ya naga

E simolotswe go kwalwa ka isiZulu

E tshegeditswe ke
Indwa Publishers

Kolobe ya naga e thusa Tau mo seraing, fela Tau e e senang malebogo e batla go ja Kolobe ya naga. Matlhatse, Mmutla yo o botlhale o na le leano a be a thusa Kolobe ya naga!

  • E kwadilwe ke Hlengiwe Ngcongo
  • Ditshwantsho di dirilwe ke Joseph Somwe
  • E rulagantswe ke Caitlin Sloane
  • E tlhotlhilwe ke Alison Ziki