One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Khuta ke Nyake

E kgwadilwe la mathomo ka Xitsonga

E thekgilwe ke
Sharp Shoot

Legotlo le hlakahlakanya Katse ka gore le phela le thopa sefoka papading ya khuta ke nyake. Fela ka letšatši le lengwe, Katse e tla le leano la mathaithai.

  • E ngwadilwe ke Munene Baadjie
  • Diswantšho di dirilwe ke Joseph Somwe
  • E rulagantšwe ke Jess Jardim-Wedephol
  • E hlophišitšwe ke Anna Stroud