One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Tlhapi o fumana motswalle

E ngotswe qalong ka Sepedi

E tsheheditswe ke
Balaodi Publishers

Ao, tlhapi ya batho, e jewa ke bodutu. Seo e se batlang ke motswalle ya ka e ratang ka mo e leng ka teng. Na e tla fumanang ya ka bapalang le yona?

  • E ngotswe ke Moyahaba Masela
  • E tshwantshitswe ke Gerda Smit
  • E entswe ke Jennifer Jacobs
  • E hlophisitswe ke Katherine Hofmeyr