One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Tlhapi o iponela Tsala

E simolotswe go kwalwa ka Sepedi

E tshegeditswe ke
Balaodi Publishers

Ao tlhapi ya batho, e jewa ke bothutu thata. Se e se batlang ke tsala e e ka e ratang jaaka ga e ntse. A e tla fi tlhela mongwe yo o ka tshamekang le yona?

  • E kwadilwe ke Moyahaba Masela
  • Ditshwantsho di dirilwe ke Gerda Smit
  • E rulagantswe ke Jennifer Jacobs
  • E tlhotlhilwe ke Katherine Hofmeyr