One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Isuthikheyisi

Ekuqaleni ibibhalwe kwiIsiZulu

Ixhaswe ngu
Indwa Publishers

Kuba ukhuphiswano olukhulu lomdaniso sele lukwiintsuku nje ezimbalwa ezizayo, uLwazi unexhala lokuba akanayo into aza kuyinxiba. Ngoncedo oluncinci alufumene kugogo nakumoya kaMkhulu wakhe ongasekhoyo, angazibona efumana konke okunqwenelwa yintliziyo yakhe.

  • Ibhalwe nguMbongeni Nzimande
  • Umzekeliso nguElizabeth Pulles
  • Uyilo nguLeona Ingram, Karma Bosman and Riaan Coetzee
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr