One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Sutukeisi

E simolotswe go kwalwa ka IsiZulu

E tshegeditswe ke
Indwa Publishers

Ka kgaisano e kgolo ya modikwadikwane go setse matsatsi a se kae fela. Lebang o tshoga gore ga a na se a se aparang. Ka thuso e nnye go tswa go Koko le moya wa Rremogolo, a ka nna a fitlhela tsotlhe tse pelo ya gagwe e di labalabelang…

  • E kwadilwe ke Mbongeni Nzimande
  • Ditshwantsho di dirilwe ke Elizabeth Pulles
  • E rulagantswe ke Leona Ingram, Karma Bosman and Riaan Coetzee
  • E tlhotlhilwe ke Katherine Hofmeyr