One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Sutukeisi

E ngotswe qalong ka IsiZulu

E tsheheditswe ke
Indwa Publishers

Tlhodisano ya motantsho e haufinyana. Lwazi ha a na seo a tla se apara. Nkgono o mo thusa ho sebedisa diaparo tsa ntatemoholo. O fihlella ditakatso tsohle tsa pelo ya hae.

  • E ngotswe ke Mbongeni Nzimande
  • E tshwantshitswe ke Elizabeth Pulles
  • E entswe ke Leona Ingram, Karma Bosman and Riaan Coetzee
  • E hlophisitswe ke Katherine Hofmeyr