One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Tsholofetso

E simolotswe go kwalwa ka isiZulu

E tshegeditswe ke
Indwa Publishers

Noka ya Nanda e galefetse baagi ba motse. A Silo e leng modisa, o tla dira ka fa a tshepisitseng?

  • E kwadilwe ke Mandla Ndlovu
  • Ditshwantsho di dirilwe ke Subi Bosa
  • E rulagantswe ke Jennifer Jacobs
  • E tlhotlhilwe ke Fiona Wallace