One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Tshepiso

E ngotswe qalong ka isiZulu

E tsheheditswe ke
Indwa Publishers

Noka ya Nanda e halefetse baahi. Naa ebe modisana o tla boloka tshepiso ya hae nokeng?

  • E ngotswe ke Mandla Ndlovu
  • E tshwantshitswe ke Subi Bosa
  • E entswe ke Jennifer Jacobs
  • E hlophisitswe ke Fiona Wallace