One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Torofeiye e e bodutu

E simolotswe go kwalwa ka Xitsonga

E tshegeditswe ke
Sharp Shoot

Ga go na setlhare se se batlang go tshameka le torofeiye. A se tla fi tlhela tsala?

  • E kwadilwe ke Nghamula Maluleke
  • Ditshwantsho di dirilwe ke Subi Bosa
  • E rulagantswe ke Aimee Ayres
  • E tlhotlhilwe ke Jocelyn Newmarch