One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Torofeiye o hlorile

E ngotswe qalong ka Xitsonga

E tsheheditswe ke
Sharp Shoot

Ha ho sefate se batlang ho bapala le sefate se hlabang. Naa qetellong se tla fumana motswalle?

  • E ngotswe ke Nghamula Maluleke
  • E tshwantshitswe ke Subi Bosa
  • E entswe ke Aimee Ayres
  • E hlophisitswe ke Jocelyn Newmarch