One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Bohlwa bo Lapileng

E ngotswe qalong ka Tshivenda

E tsheheditswe ke
Limpopo Faces

Ba lelapa la Mmadikokonyana ba lapile. Naa o tla fumana jae dijo, ho fepa bana ba hae?

  • E ngotswe ke Matamba Azwifaneli Sellinah
  • E tshwantshitswe ke Sinomonde Ngwane
  • E entswe ke Vivienne Preston
  • E hlophisitswe ke Alison Ziki