One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Intfutfwane Lelambile

Beyicanjwe ngelulwimi lweTshivenda

Yasekelwa ngu
Limpopo Faces

Umndeni waMake Ntfutfwane ulambile. Ingabe utakutfolaphi kudla latakunika umndeni wakhe

  • Ibhalwe nguMatamba Azwifaneli Sellinah
  • Imifanekiso yentiwe nguSinomonde Ngwane
  • Imidwebo yentiwe nguVivienne Preston
  • Ihlelwe nguAlison Ziki