One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Inja Enomhobholo

Ibhalwe okokuqala nguSiswati

Isekelwa yi/ngu
Abantwana Publishing

Inja iyamthanda umngani wayo ikati, kodwa futhi uthanda kakhulu ukudla. Ngabe ikati lizokumelana kuze kube nini ubugovu bomngani walo, kungakenzeki okubi?

  • Ibhalwe nguNokuthula Ndlovu
  • Umdwebi nguCclaire Ingram
  • Umklami nguKarma Bosman and Riaan Coetzee
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr