One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Umshado KaNgulube

Ibhalwe okokuqala nguSepedi

Ungulube nokati bathandana kakhulu, ngakho sebefuna ukushada. Ngabe uthando lwabo luzomelana nezinselelo ezidalwa ukwehluka kwezindlela abaphila ngazo?

  • Ibhalwe nguMakotla Mudau
  • Umdwebi nguImile Wepener
  • Umklami nguVivienne Preston
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr