One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Motlalepula o nyorilwe

E ngotswe qalong ka Tshivenda

E tsheheditswe ke
Limpopo Faces

Mmapule o nyorilwe. Ha ho moo a fumanang metsi a ho nwa. Naa qetellong o tla tlatsa emere ya hae?

  • E ngotswe ke Dorothy Mukhese
  • E tshwantshitswe ke Nompumelelo Mdluli
  • E entswe ke Liam Longland
  • E hlophisitswe ke Katherine Hofmeyr