One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Usukulokuqala lukaNomsa

Ekuqaleni ibibhalwe kwiTshivenda

Ixhaswe ngu
Limpopo Faces

UNomsa wonwabe kakhulu ngomhla wakhe wokuqala esikolweni. Kodwa uthe akudibana noNorman, wafunda isifundo sakhe sokuqala ngohlobo ebengalulindelanga

  • Ibhalwe nguNomsa Tshililo
  • Umzekeliso nguAimee Ayres
  • Uyilo nguTshebetso Ditabo
  • Ihlelwe nguFiona Wallace