One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Letsatsi la Nomsa la Pele

E ngotswe qalong ka Tshivenda

E tsheheditswe ke
Limpopo Faces

Nomsa o thabetse ho ya kena sekolo. Feela ha a kopana le Norman mathata a a hlaha. O ithuta thuto ya pele sekolong.

  • E ngotswe ke Nomsa Tshililo
  • E tshwantshitswe ke Aimee Ayres
  • E entswe ke Tshebetso Ditabo
  • E hlophisitswe ke Fiona Wallace