One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Iqhinga LikaSonke

Ibhalwe okokuqala nguXitsonga

Isekelwa yi/ngu
Sharp Shoot

USonke nobaba wakhe bakhathazekile. Kufika izimfene ebusuku, zicekele phansi amasimu ommbila wabo. Ngabe bazophumelela ukuxosha izimfene?

  • Ibhalwe nguLangutani Christopher Makhubele
  • Umdwebi nguStephen Wallace
  • Umklami nguCaitlin Sloane
  • Ihlelwe nguAlison Ziki