One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Mathaithai a Temošo

E kgwadilwe la mathomo ka Xitsonga

E thekgilwe ke
Sharp Shoot

Temošo le papagwe ba kgakanegong. Ditšhwene di tla bošego go ja le go senya mafela a bona. Na ba ka kgona go thibela ditšhwene?

  • E ngwadilwe ke Langutani Christopher Makhubele
  • Diswantšho di dirilwe ke Stephen Wallace
  • E rulagantšwe ke Caitlin Sloane
  • E hlophišitšwe ke Alison Ziki