One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Amaqhinga wakaDumi

Ithome yatlolwa nguXitsonga

Irhelejwe ngu
Sharp Shoot

UDumi noyise bebahlanganelwe ziinhloko. Iimfene zabe zisiza ebusuku zona bezaphula nesiphila. Ngikuphi ebangakwenza ukuqeda isenzo seemfene unomphela?

  • Itlolwe nguLangutani Christopher Makhubele
  • Iinthombe nguStephen Wallace
  • Ihlotjiswe nguCaitlin Sloane
  • Ihlolwe nguAlison Ziki