One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Boleke baipatile!

E ngotswe qalong ka Xitsonga

E tsheheditswe ke
Sharp Shoot

Tweba e hlantsha katse hoba ka mehla e hlola papading ya ho ipata, empa ka letsatsi le leng Katse ya tla ka leqheka

  • E ngotswe ke Munene Baadjie
  • E tshwantshitswe ke Joseph Somwe
  • E entswe ke Jess Jardim-Wedephol
  • E hlophisitswe ke Anna Stroud