One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Inhlanzi Ithola Umngani

Ibhalwe okokuqala nguSepedi

Isekelwa yi/ngu
Balaodi Publishers

UFishi uyadabukisa ngoba enesizungu. Akufunayo nje ukuzitholela umngani ozomthanda njengoba ezithanda yena. Ngabe uzomthola lowo angadlala naye?

  • Ibhalwe nguMoyahaba Masela
  • Umdwebi nguGerda Smit
  • Umklami nguJennifer Jacobs
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr