One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

UWewe Nesitimela

Ibhalwe okokuqala nguSiswati

Isekelwa yi/ngu
Abantwana Publishing

UWewe uyawuthanda umsindo wokuduma kwesitimela. Ukholelwa ekutheni sisuke sibiza igama lakhe njalo uma sidlula ngakubo. Ngelinye ilanga unina uyammangaza. Engabe uzommangaza ngani?

  • Ibhalwe nguBusile Ndlovu
  • Umdwebi nguShayne Capazorio
  • Umklami nguLeah Prinsloo
  • Ihlelwe nguAlison Ziki