One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Wewe le Terena

E simolotswe go kwalwa ka Siswati

E tshegeditswe ke
Abantwana Publishing

Wewe o rata modumo wa terene. O nagana gore e bitsa lebitso la gagwe nako le nako ga e feta ntlo ya gaabo. Letsatsi lengwe, mme wa gagwe a mo direla semaka. E ka nna eng?

  • E kwadilwe ke Busile Ndlovu
  • Ditshwantsho di dirilwe ke Shayne Capazorio
  • E rulagantswe ke Leah Prinsloo
  • E tlhotlhilwe ke Alison Ziki