One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

UTommy Ikati Eliwugimba

Ibhalwe okokuqala nguXitsonga

Isekelwa yi/ngu
Sharp Shoot

UTommy uphila ngezikhokho zokudla aziphiwa ngumndeni wakwaManala. Ngabe uzophila ngani-ke njengoba umndeni wakwaManala usavakashile nje?

  • Ibhalwe nguDr M.D. Ndove
  • Umdwebi nguAdri le Roux
  • Umklami nguJeanne Fleming
  • Ihlelwe nguAlison Ziki