One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

UButjhontjhwani Obulambileko

Ithome yatlolwa nguTshivenda

Irhelejwe ngu
Limpopo Faces

Umndeni wakanina lobuTjhontjhwani uphethwe yindlala. UNina lobuTjhonthwani angakuthola kuphi ukudla okungadliwa bentwana bakhe abalambileko?

  • Itlolwe nguMatamba Azwifaneli Sellinah
  • Iinthombe nguSinomonde Ngwane
  • Ihlotjiswe nguVivienne Preston
  • Ihlolwe nguAlison Ziki