One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Inja enehliziyo ede

Ithome yatlolwa nguSiswati

Irhelejwe ngu
Abantwana Publishing

Nanyana inja beyimthanda ukatsu njengomnganakhe, ukudla bekakuthanda khulu. Ngabe ukatsu uzombekezelela bekube nini umnganakhe lo onelunya ngaphambi kobana kube khona okungakhambi kuhle?

  • Itlolwe nguNokuthula Ndlovu
  • Iinthombe nguCclaire Ingram
  • Ihlotjiswe nguKarma Bosman and Riaan Coetzee
  • Ihlolwe nguKatherine Hofmeyr