One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Isipho

Ibhalwe okokuqala nguSepedi

Isekelwa yi/ngu
Balaodi Publishers

USlindile uxakekile uzama ukutholela umngane wakhe isipho esimfanele sosuku lokuzalwa. Waze wasizwa ukubona okuthile ecwebezelayo uma ikhanyiswa yilanga.

  • Ibhalwe nguKwena Richard Malebana
  • Umdwebi nguKholofelo Mothle
  • Umklami nguDaniella van den Heever
  • Ihlelwe nguAnna Stroud