One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Nakedi

E ngotswe qalong ka Siswati

E tsheheditswe ke
Abantwana Publishing

Nakedi o a nkga hape ha a na mekgwa. O nahana hore o betere ho feta bohle. Naa e be o phethahetse jwaloka ha a nahana?

  • E ngotswe ke Timothy Mongwe
  • E tshwantshitswe ke Reshoketwe Motau
  • E entswe ke Steven Mckimmie
  • E hlophisitswe ke Fiona Wallace