One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Ibhubesi neSavukazana

Ithome yatlolwa nguisiZulu

Irhelejwe ngu
Indwa Publishers

ISavukazana sasindisa iBhubesi esithiyweni, kodwana iBhubesi elingathokoziko selifuna ukudla iSavukazana. Isavukazana sizokwenza njani?

  • Itlolwe nguHlengiwe Ngcongo
  • Iinthombe nguJoseph Somwe
  • Ihlotjiswe nguCaitlin Sloane
  • Ihlolwe nguAlison Ziki